VGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Đình Thể

date
26/02/2021 17:35

VGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Đình Thể

Trần Đình Thể báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210226_20210226 - VGC - BC KQGD NCLQ CDNB-Tran Dinh The.pdf

HOSE