Nhà đầu tư ngoại HDI Global SE che giấu thông tin sở hữu tại PVI, buộc phải bán hạ tỷ trọng

date
21/04/2021 19:54

Nhà đầu tư ngoại HDI Global SE che giấu thông tin sở hữu tại PVI, buộc phải bán hạ tỷ trọng

Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (Cộng hòa Liên bang Đức).

Theo đó, HDI Global SE bị phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định (từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15,468,250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI (HNX: PVI) để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định).

Ngoài ra, nhà đầu tư ngoại này cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, tính đến thời điểm 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126,297,216 cổ phiếu PVI, bao gồm sở hữu trực tiếp 83,711,071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27,117,895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15,468,250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54.64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019.

UBCK cũng buộc HDI Global SE phải chuyển nhượng cổ phiếu PVI trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Phương Châu

FILI