KPF: Thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

date
04/05/2021 17:16

KPF: Thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo  về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210504_20210504 - KPF - THAY DOI NGUOI DAI DIEN VON GOP tai CTY CAM LAM.pdf

HOSE