Kết quả bầu 5 chức danh Phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP.HCM

date
24/06/2021 13:14

Kết quả bầu 5 chức danh Phó chủ tịch và các ủy viên UBND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu 5 Phó chủ tịch UBND và 18 ủy viên UBND TP.HCM.

* Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Ngày 24.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP.HCM khóa tới. Tham dự kỳ họp này có 86/94 đại biểu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình nhân sự giới thiệu bầu 5 chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua bỏ phiếu, các đại biểu đã bầu 5 Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể: ông Lê Hòa Bình đạt tỷ lệ trúng cử là 87,23%; bà Phan Thị Thắng đạt tỷ lệ trúng cử 81,91%; ông Ngô Minh Châu đạt tỷ lệ trúng cử 90,43%; ông Dương Anh Đức đạt tỷ lệ trúng cử 87,23%; ông Võ Văn Hoan đạt tỷ lệ trúng cử 86,17%.

Ngoài ra, các 18 Ủy viên UBND TP.HCM được bầu tại kỳ họp thứ nhất, gồm:

 • Ông Lê Hồng Nam  - Giám đốc Công an TP.HCM
 • Ông Nguyễn Văn Nam  - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
 • Ông Đặng Minh Đạt  - Chánh Thanh tra TP.HCM
 • Ông Nguyễn Việt Dũng  - Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ
 • Bà Phạm Thị Hồng Hà  - Giám đốc Sở Tài chính
 • Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • Ông Nguyễn Thanh Nhã  - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
 • Ông Huỳnh Thanh Nhân  - Giám đốc Sở Nội vụ
 • Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH
 • Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông
 • Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao
 • Ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng
 • Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương
 • Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch
 • Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GT-VT
 • Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NN-PTNT
 • Ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp
 • Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc  - Trưởng ban dân tộc TP.HCM 

Sỹ Đông

Thanh niên