VNDirect: Cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp sẽ bị giảm tỷ trọng trong chỉ số VNDiamond

date
24/07/2021 09:59

VNDirect: Cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp sẽ bị giảm tỷ trọng trong chỉ số VNDiamond

Theo Báo cáo Đánh giá tác động những thay đổi quy tắc sắp tới của VNDiamond, VNDirect cho rằng quy định mới sẽ thắt chặt một số tiêu chí về thời gian niêm yết, vốn hóa, thanh khoản và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng của chỉ số.

VNDiamond ETF, tham chiếu chỉ số VNDiamond Index, đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 149.1% so với đầu năm về giá trị tài sản ròng (NAV) lên 573 triệu USD, trở thành quỹ ETF lớn nhất cho đến nay. Bên cạnh đó, chỉ số VNDiamond đã tăng 35.9% so với đầu năm, vượt trội so với VN-Index (10.7%) và VN30 Index (25.9%).

HOSE đã công bố Quy tắc chỉ số VNDiamond phiên bản mới (2.0) vào ngày 15/06/2021 và dự kiến có hiệu lực vào kỳ xem xét tháng 10/2021. Theo quan điểm của VNDirect, quy định mới sẽ thắt chặt một số tiêu chí về thời gian niêm yết, vốn hóa, thanh khoản và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng của chỉ số.

IR AWARDS 2021

BÌNH CHỌN NGAY

QUÀ TRAO TAY

Giải đặc biệt: Điện thoại Samsung Galaxy M51 trị giá 9.500.000đ

>> BÌNH CHỌN NGAY

Theo ước tính của VNDirect dựa trên các quy định mới, một số cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định mới như sau:

Thứ nhất, quy tắc mới yêu cầu cổ phiếu thành phần VNDiamond phải có vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat lớn hơn 2,000 tỷ đồng, điều này có nghĩa là CTDTCM có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond nếu không thể duy trì vốn hóa thị trường điều chỉnh freefloat lớn hơn 2,000 tỷ đồng trong kỳ xem xét tiếp theo.

Thứ hai, quy tắc mới áp dụng tỷ lệ thanh khoản vào công thức tính toán chỉ số, điều này đồng nghĩa các cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp sẽ bị giảm tỷ trọng trong chỉ số VNDiamond. Dựa trên số liệu vào tháng 6/2021, tỷ trọng của EIB, VIB, MWGPNJ có thể giảm do tỷ lệ thanh khoản hiện tại thấp.

Nguồn: VNDirect

Sau cùng, quy tắc mới cũng siết chặt tỷ lệ sở hữu nước ngoài, dẫn đến các cổ phiếu có tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy chế công ty sẽ ít có cơ hội vào VNDiamond hơn. Chẳng hạn, SHBBVB đang có kế hoạch hạ room ngoại xuống lần lượt 10% và 5% và có mục tiêu chuyển sang sàn HOSE trong thời gian tới. Mặc dù các cổ phiếu này luôn trong trạng thái hết room nhưng cũng sẽ không đủ điều kiện để vào VNDiamond.

Minh Hồng

FILI